توجه: خریدار محترم چنانچه برای محصول خریداری شده نیاز به پشتیبانی دارید ، خواهشمند است با طراح محصول ارتباط بگیرید، روش های ارتباط با محصول در فایل help.pdf موجود می باشد.

 

این برگه صرفا برای ارتباط با مدیران بازار وردپر می باشد.